Lịch khai giảng tháng 08/2022 các lớp học tiếng Anh tại Odin Language Academy

Lịch khai giảng dự kiến các lớp học Tiếng Anh mất gốc, giao tiếp, IELTS, TOEIC ở Hà Nội

Colourful Illustrative Back To School Banner

 

Odin Language Academy tạo ra sự thuận lợi cho học viên bằng cách tạo ra nhiều khóa học phù hợp với mọi trình độ và nhu cầu của học viên. Lịch khai giảng dự kiến của tháng 8/2022 đã có ở các cơ sở của Odin Lanuage Academy ở Hà Nội. Học viên có thể tham khảo lịch khai giảng bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với tư vấn viên qua số Hotline 1900 588 803 để được trợ giúp.

 

Cơ sở 70 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội:  👉 ĐĂNG KÍ HỌC THỬ 👈

Khóa học

Trình đ

Ngày hc

Gi hc

Khai ging

d kiến

Giao tiếp

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Tư & Thứ Bảy

19:30 – 21:00

03/08/2022

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

16/08/2022

BBST

Beginner

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

16/08/2022

IELTS 1

IELTS 1 (0 – 3.5)

Thứ Ba & Thứ Sáu

18:00 – 19:30

16/08/2022

IELTS 1 (0 – 3.5)

Thứ Tư & Thứ Bảy

19:30 – 21:00

24/08/2022

IELTS 2

IELTS 2 (3.5 – 5.0)

Thứ Hai & Thứ Năm

18:00 – 19:30

01/08/2022

IELTS 2 (3.5 – 5.0)

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

04/08/2022

IELTS 2 (3.5 – 5.0) 

Thứ Tư & Thứ Bảy

9:00 – 10:30

10/08/2022

IELTS 2 (3.5 – 5.0) 

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

11/08/2022

IELTS 3

IELTS 3 (5.0 – 6.5)

Thứ Hai & Thứ Năm

16:30 – 18:00

04/08/2022

IELTS 3 (5.0 – 6.5) – Online

Thứ Hai & Thứ Tư & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

17/08/2022

IELTS 3 (5.0 – 6.5)

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

19/08/2022

 

 

Cơ sở 58 Phố Vọng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội: 👉 ĐĂNG KÍ HỌC THỬ 👈

Khóa hc

Trình đ

Ngày hc

Gi hc

Khai ging

d kiến

BBST

Beginner

Thứ Tư & Thứ Bảy

19:30 – 21:00

17/08/2022

Beginner

Thứ Hai & Thứ Năm

18:00 – 19:30

29/08/2022

Giao tiếp

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

08/08/2022

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Hai & Thứ Năm

18:00 – 19:30

15/08/2022

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

19/08/2022

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Tư & Thứ Bảy

18:00 – 19:30

31/08/2022

IELTS 1

IELTS 1 (0 – 3.5)

Thứ Hai & Thứ Năm

18:00 – 19:30

11/08/2022

IELTS 1 (0 – 3.5)

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

26/08/2022

IELTS 1 (0 – 3.5)

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

30/08/2022

IELTS 2

IELTS 2 (3.5 – 5.0)

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

26/08/2022

IELTS 3

IELTS 3 (5.0 – 6.5)

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

15/08/2022

IELTS 3 (5.0 – 6.5)

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

08/08/2022

TOEIC

TOEIC 450

Thứ Tư & Thứ Bảy

19:30 – 21:00

31/08/2022

TOEIC 450

Thứ Hai & Thứ Năm

18:00 – 19:30

15/08/2022

TOEIC 750

Thứ Hai & Thứ Năm

18:00 – 19:30

01/08/2022

 

 

Cơ sở Số 103 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội: 👉 ĐĂNG KÍ HỌC THỬ 👈

Khóa hc

Trình đ

Ngày hc

Gi hc

Khai ging

d kiến

BBST

Beginner

Thứ Tư & Thứ Bảy

19:30 – 21:00

06/08/2022

Beginner

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

08/08/2022

Beginner

Thứ Tư & Thứ Bảy

18:00 – 19:30

17/08/2022

Beginner

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

30/08/2022

Giao tiếp

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Hai & Thứ Năm

18:00 – 19:30

18/08/2022

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Tư & Thứ Bảy

18:00 – 19:30

06/08/2022

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

22/08/2022

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

16/08/2022

IELTS 1

IELTS 1 (0 – 3.5)

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

02/08/2022

IELTS 1 (0 – 3.5)

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

02/08/2022

IELTS 1 (0 – 3.5)

Thứ Hai & Thứ Năm

18:00 – 19:30

25/08/2022

 

IELTS 1 (0 – 3.5)

Thứ Tư & Thứ Bảy

19:30 – 21:00

03/08/2022

IELTS 2

IELTS 2 (3.5 – 5.0)

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

01/08/2022

IELTS 2 (3.5 – 5.0)

Thứ Ba & Thứ Sáu

18:00 – 19:30

16/08/2022

IELTS 3

IELTS 3 (5.0 – 6.5)

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

08/08/2022

IELTS 3 (5.0 – 6.5)

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

11/08/2022

IELTS 3 (5.0 – 6.5)

Thứ Tư & Thứ Bảy

19:30 – 21:00

03/08/2022

TOEIC

TOEIC 450

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

01/08/2022

TOEIC 750

Thứ Tư & Thứ Bảy

18:00 – 19:30

31/08/2022

 

 

Cơ sở 17 Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội: 👉 ĐĂNG KÍ HỌC THỬ 👈

Khóa hc

Trình đ

Ngày hc

Gi hc

Khai ging

d kiến

BBST

Beginner

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

15/08/2022

Giao tiếp

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Ba & Thứ Sáu

18:00 – 19:30

16/08/2022

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

02/08/2022

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Tư & Thứ Bảy

18:00 – 19:30

10/08/2022

Giao tiếp tiếng Anh

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

25/08/2022

IELTS 1

IELTS 1 (0 – 3.5)

Thứ Ba & Thứ Sáu

19:30 – 21:00

26/08/2022

IELTS 2

IELTS 2 (3.5 – 5.0)

Thứ Ba & Thứ Sáu

18:00 – 19:30

23/08/2022

TOEIC

TOEIC 450

Thứ Hai & Thứ Năm

19:30 – 21:00

22/08/2022

TOEIC 750

Thứ Ba & Thứ Sáu

18:00 – 19:30

12/08/2022

Trả lời