Lịch khai giảng

Colourful Illustrative Back To School Banner

Lịch khai giảng tháng 08/2022 các lớp học tiếng Anh tại Odin Language Academy

Lịch khai giảng dự kiến các lớp học Tiếng Anh mất gốc, giao tiếp, IELTS, TOEIC ở Hà Nội   Odin Language Academy tạo ra sự thuận lợi cho học viên bằng cách tạo ra nhiều khóa học phù hợp với mọi trình độ và nhu cầu của học viên. Lịch khai giảng dự kiến…

LICH KHAI GIANG SMALLER

Lịch khai giảng tháng 7/2022 các lớp học tiếng Anh tại Odin Language Academy

  Lịch khai giảng dự kiến các lớp học Tiếng Anh ở Hà Nội Odin Language Academy tạo ra sự thuận lợi cho học viên bằng cách tạo ra nhiều khóa học phù hợp với mọi trình độ và nhu cầu của học viên. Lịch khai giảng dự kiến của tháng 7/2022 đã có ở…