Các chú bộ đội cũng học BBST

Sáng ngày 17/6/2020 lúc 9:00 đã diễn ra buổi làm việc của ban lãnh đạo Học Viện Anh Ngữ Odin cùng ban quản lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bộ Tư Lệnh trong chương trình đào tạo anh văn giao tiếp cho toàn thể cán bộ chiến sĩ khóa 2020.

Ban lãnh đạo Học Viện Anh Ngữ Odin cùng ban quản lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Bộ Tư Lệnh trong chương trình đào tạo anh văn giao tiếp theo phương pháp BBST cho toàn thể cán bộ chiến sĩ khóa 2020
Ban lãnh đạo Học Viện Anh Ngữ Odin cùng ban quản lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bộ Tư Lệnh trong chương trình đào tạo anh văn giao tiếp theo phương pháp BBST cho toàn thể cán bộ chiến sĩ khóa 2020.

Khóa học nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng tiếng Anh NGHE, ĐỌC, VIẾT, NÓI cho các học viên một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu công tác, đồng thời tạo nguồn để sẵn sàng đưa các học viên đi đào tạo ở nước ngoài. Đây là chương trình do Bộ Tư Lệnh đặt hàng và Ban quản lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh tự xây dựng.

Các chú bộ đội học BBST là điều mà Ban lãnh đạo Học Viện Anh Ngữ ODIN vui vẻ truyền tai nhau trong nội bộ. Chúc các chú đạt được nhiều thành tự trong học tập tiếng Anh với phương pháp BBST nhé!

Trả lời